Banky

Co je nového v jednotlivých bankách

Děti kreslily svůj svět pro Konto BARIÉRY

By admin • Mar 18th, 2009 • Category: LBBW

Konto BARIÉRY vydalo i letos stolní kalendáře s dětskými ilustracemi Můj svět 2009

Stolní kalendáře jsou dlouhodobým doplňkovým zdrojem příjmů Konta BARIÉRY a významným prostředkem jeho propagace. Sponzorem byla stejně jako v předchozích letech banka LBBW (dříve Bawag Bank) a Nakladatelství Helma (nyní Helma 365).
Základ obrazové části malých stolních kalendářů tvoří opět nejlepší z prací zaslaných do celostátní  dětské výtvarné soutěže “D ěti malují pro Konto BARIÉRY”. Pro obrazovou čá st velkých stolních kalendářů byl zvolen výběr z prací téměř sedmi tisíců dětí ve věku 3 – 15 let, které se zapojily do tří celostátních soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku.

Sponzorem výtvarné soutěže “Děti malují pro Konto BARIÉRY”, přípravy kalendářů a reklamní kampaně na podporu jejich prodeje , byla stejně jako v předchozích letech společnost LBBW Bank ; sponzorem výroby a garantem distribuce kalendářů bylo opět Nakladatelství Helma (nyní Helma 365), největší výrobce  kalendářů v České republice.

„Filozofie a strategie naší banky podporuje takovéto konkrétní formy charitativní podpory. Vyhýbáme se posílání peněz projektům, u kterých nevíme, na co jsou finanční prostředky přesně určeny nebo komu přímo pomůžou. A jsou-li do charitativní pomoci navíc zapojeny aktivně i děti, je to pro nás bonus a potěšení navíc,“  komentuje pomoc Kontu BARIÉRY Martina Lambert, ředitelka marketingu a komunikace LBBW Bank.

Kalendáře byly již tradičně k dostání v síti prodejen papírnictví a ve vybraných knihkupectvích na celém území republiky. Část z celkového nákladu kalendářů byla nabízena k přímému odkoupení podnikatelským subjektům, úřadům a institucím.

Z předběžných výsledků vyplývá, že v roce 2008 bylo prodáno přibližně 8 500 kalendářů a na účet Konta BARIÉRY bylo převedeno cca 120 000 Kč

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply