Banky

Co je nového v jednotlivých bankách

Konsolidovaný čistý zisk ČS v roce 2008 meziročně vzrostl o více než 30 % na 15,81 mld. Kč (IFRS)

By admin • Mar 3rd, 2009 • Category: Česká spořitelna

Česká spořitelna vykázala podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví k 31. prosinci 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 15,81 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 30,2 % oproti 12,15 mld. Kč za rok 2007.

Výsledek ovlivnily následující faktory: provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěch, meziročně vzrostl o 29,6 % na 23,17 mld. Kč; pozitivní vliv na čistý zisk měl jednorázový výnos z prodeje Pojišťovny České spořitelny v objemu 4,26 mld. Kč po zdanění, který byl schválen v březnu 2008 a zakončen v září 2008. Opačným směrem působila situace na finančních trzích, která se promítla v přecenění finančních aktiv směrem dolů ve výši 4,35 mld. Kč.

„Vynikající obchodní výsledky odrážejí úsilí a tvrdou práci týmu Finanční skupiny České spořitelny. Vysoce růstová čísla jsou o to významnější v době, kdy světové ekonomiky sklouzávají do recese a na finančních trzích panuje nedůvěra. Pro nás jsou především potvrzením, že tak často vytýkaný konzervativní přístup České spořitelny byl správnou cestou a že i nadále chceme pokračovat ve vyvážené a obezřetné obchodní politice, která je tvořena s ohledem na zájmy všech klíčových skupin: klientů, zaměstnanců, akcionářů a společnosti, v níž působíme,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

Hlavní body z výsledků za rok 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2007, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 29,6 % na 23,17 mld. Kč, z 17,88 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 22,4 % na 30,22 mld. Kč z 24,69 mld. Kč.
 • Všeobecné správní náklady se zvýšily o 6,4 % na19,54 mld. Kč z 18,37 mld. Kč.
 • Bilanční suma vzrostla o 5,9 % na 862,23 mld. Kč z 814,13 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 10,3 % na 461,42 mld. Kč z 418,42 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (banka) vzrostly o11,7 % na246,60 mld. Kč z 220,72 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se zvýšily o 9,2 % na 645,95 mld. Kč z 591,61 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na4,07 % z 3,72 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 26,3 % z 23,8 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,8 % z 1,5 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 45,8 % z 50,7 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 71,4 % z 70,7 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (pouze banka, podle ČNB) se zvýšila na 10,31 % z 9,55 % na konci roku 2007.
Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply