Banky

Co je nového v jednotlivých bankách

Slabikář finanční gramotnosti je již dostupný institucím i veřejnosti

By admin • Jul 25th, 2009 • Category: ČSOB

V těchto dnech vyšla první kniha finanční gramotnosti, zabývající se všemi oblastmi této zásadní znalosti každého jedince. „Slabikář finanční gramotnosti“ je aktuálním přípěvkem k problematice, která se dotýká každého z nás. Věnuje se základním výkladům sociálně-psychologických aspektů ekonomického chování člověka a učí ho pohybovat se ve světě financí.

Publikace je členěna do kapitol, doplněna barevnými tabulkami, grafy, obrázky a abecedními rejstříky. Je koncipována jako učebnice skládající se ze sedmi základních modulů. K nim je zařazena také ochrana spotřebitele, peněžní a bankovní gramotnost. Závěrečný oddíl knihy osvětluje právní otázky k uvedeným tématům. Součástí slabikáře je i kvalitně zpracovaný terminologický rejstřík a dále příslušné odkazy k odpovídajícím zákonům a prováděcím právním předpisům.

„Je to první komplexní kniha o finanční gramotnosti, která naplňuje standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a která je doplňuje o všechny další oblasti nezbytné pro kvalitní výuku finanční gramotnosti a poradenství v oblasti finanční gramotnosti. Kniha je určena všem, kteří budou vyučovat finanční gramotnost na školách, učilištích i univerzitách. Dále těm, kteří se finanční gramotností budou hlouběji zabývat - zejména studentům, pracovníkům neziskových i státních organizací poskytujících sociální služby a zaměstnancům státních organizací, kteří jsou ve styku s občany a dalším,“ poznamenává vydavatel publikace Ivan Noveský ze společnosti COFET, a.s..

„Je velice důležité, aby se lidé už od mladých let seznamovali s fungováním finančního světa. Touto knihou se jim do rukou dostává unikátní průvodce, díky kterému se budou ve finanční sféře mnohem lépe orientovat a v krizových situacích budou vědět, co mají dělat,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Finanční gramotnost je souhrn základních znalostí nezbytných pro slušnou existenci v současné společnosti. Je návodem, jak hospodařit a jak uspět ve znalostní a informační societě, jak např. reagovat na reklamní tlaky a jak nepodlehnout zdánlivě lákavým nabídkám. Finanční gramotnost je nejúčinnější prevencí proti předlužení a následné nezaměstnanosti, případně sociálnímu vyloučení.

Společnost COFET, a. s. jako průkopník a leader ve vzdělávání finanční gramotnosti v České republice vytvořila tento materiál spolu s kolektivem odborníků. Zmíněný „Slabikář finanční gramotnosti“ od autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc. z Vysoké školy ekonomické se tak stává základní a neocenitelnou vyučovací pomůckou v systému vzdělávání finanční gramotnosti.

První vydání publikace vyšlo díky finančnímu příspěvku ČSOB a lze jej získat osobně nebo zásilkově na adrese vydavatele COFET, a. s., Vyšehradská 320 / 49, 128 00 Praha 2, tel./fax: 221 979 214, e-mail: info@cofet.cz

Tagged as: , , , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply