Banky

Co je nového v jednotlivých bankách

Zaměstnanci ČSOB přispěli seniorům částkou 33 000 korun

By admin • Mar 3rd, 2009 • Category: ČSOB

Předměty a hračky věnované zaměstnanci pražského ústředí ČSOB do lednové sbírky na pomoc financování domova Sue Ryder byly oceněny na 33 tisíc korun. Tato částka odpovídá 33 dnům denních nákladů na 1 lůžko pro 1 stálého klienta nebo 33 dnům denních nákladů na pobyt 1 klienta v denním stacionáři.

„Domov Sue Ryder poskytuje svým klientům důstojnou péči a nabízí řadu forem rehabilitace a aktivizace. Jsem ráda, že se naši zaměstnanci zapojili do sbírky předmětů, která Domovu Sue Ryder pomůže v dalším zkvalitňování péče o seniory,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
„Mezi naše klienty patří i lidé s těžkou formou demence, kteří velmi těžce verbálně komunikují a jen s obtížemi se tedy mohou zapojovat do tradičních aktivit, či individuální terapie. Právě pro ně je určená oblíbená taneční terapie. Ta využívá jako prostředek komunikace neverbální formu – hudbu a tanec. Výsledky této terapie jsou překvapující. Klienti, kteří lekce navštěvují, jsou po zbytek dne aktivnější, méně spaví, ti, kteří trpí nervozitou, jsou klidnější. Z výrazu tváře lze vyčíst radost a spokojenost a při pravidelné účasti i „těšení se“, přestože právě tyto pocity jsou u lidí s těžkou formou demence již často vyhaslé. Toto je jedna z aktivit, které můžeme spolufinancovat z peněz utržených v naší sítí obchodů „Dobré věci“ i za předměty vybrané mezi zaměstnanci pražského ústředí ČSOB,“ doplnila Radka Kulhánková, vedoucí obchodů Domova Sue Ryder.
V současné době má domov vyškolené pouze dva terapeuty a taneční terapie probíhá jednou týdně. Cena vyškolení jednoho terapeuta stojí 10 000 Kč. Domov Sue Ryder si dal za cíl v roce 2009 vyškolit 12 nových terapeutů a díky penězům vybranými zaměstnanci ČSOB jsou k tomuto cíli o krok blíž.
Ne všechny předměty, které se ve sbírce mezi zaměstnanci ČSOB v polovině ledna vybraly, však putují do sítě obchodů „Dobré věci“. Některé z nich jako například rychlovarná konvice, ruční mixér či elektrický tál na palačinky, byly předány přímo do Domova Sue Ryder na jeho lůžkové oddělení.
Samotná sbírka předmětů na podporu Domova Sue Ryder proběhla 15. a 16. ledna mezi zaměstnanci pražského ústředí ČSOB. Úkolem bylo, přinést vše, co už doma není potřebné – například nevhodné dárky, hračky, použité spotřebiče, knihy apod. Vybrané předměty byly určeny do speciálních obchodů „Dobré věci“. Model jejich fungování je jednoduchý, přitom v České republice velmi ojedinělý. „Ať koupíte nebo dáte, dobré věci pomáháte!“ toto ústřední motto obchodů přesně vystihuje základní princip jejich fungování. Obchody prodávají široký sortiment výhradně darovaného zboží.
Domov Sue Ryder
Domov Sue Ryder je nevládní nezisková organizace, která poskytuje péči seniorům, kteří v důsledku chronické choroby, postižení nebo úrazu potřebují pomoc druhé osoby. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Jako nezisková organizace Domov Sue Ryder, o.p.s., dlouhodobě čelí nejistotě v oblasti financování svých základních činností. Finance na provoz jsou zajišťovány vícezdrojovým systémem. Klienti si na péči přispívají sami. Rozdíl mezi jejich platbou a skutečnými náklady je hrazen z dotací, grantů a částečně také z komerčních aktivit Domova Sue Ryder. K nim patří provoz restaurace, pronájem veřejných prostor Domova a provozování sítě obchodů nazvaných „Dobré věci“.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply